Riolering

Op het gebied van hemelwater- en droogweerafvoer bestaan onze werkzaamheden uit de aanleg van nieuwe rioleringen, maar ook uit renovatie van en onderhoud aan het bestaande riool. Gerrit Flierman B.V. heeft veel ervaring met het leggen en uitgraven van riolen. Zowel systemen uitgevoerd in beton, pvc, gres en PE als vrijverval- en drukriolering.

Innovatief omgaan met afvalwater

We houden de laatste ontwikkelingen op het gebied van hergebruik van afvalwater, afkoppeling en infiltratie scherp in de gaten. Moderne technieken, zoals het toepassen van geperforeerde materialen om ‘schoon’ afvalwater direct terug te kunnen laten vloeien in het milieu, passen we enthousiast toe.

Advies vanaf de ontwerpfase

Voor het dimensioneren van rioleringen beschikt Gerrit Flierman over betrouwbare berekeningsmethoden, die al in de ontwerpfase een accuraat advies opleveren voor opdrachtgevers.

Benieuwd naar ons werk? Bekijk hieronder een impressie van onze rioleringsprojecten.

Herinrichting Buiten Noorderberg Deventer

Opdrachtgever: Gemeente Deventer
Plaats: Deventer

Werkzaamheden
Opnemen bestaande verharding en riolering, aanbrengen nieuw betonnen riool, leveren en aanbrengen verhardingen (circa 21.000 m2).

Nieuwbouw scholencomplex ’t Brewinc

Opdrachtgever: Schutte Bouw & Ontwikkeling
Plaats: Doetinchem

Werkzaamheden
Grondwerk voor de bouwput, aanbrengen EPS-aanvulling tegen gebouw, leveren en aanbrengen riolering en pompputten, leveren en aanbrengen verharding, inclusief keerwanden en dergelijke, leveren en planten groenvoorziening.

Aanleg drukriolering buitengebied

Opdrachtgever: Gemeente Lochem
Plaats: Lochem

Werkzaamheden
Aanleg 32 km drukriolering en vrijvervalriolering, alle bijkomende werkzaamheden.