Biogas

De route naar een circulaire toekomst

Samen met een aantal partners realiseren wij BIO-Hub’s

De BIO-HUB staat letterlijk en figuurlijk voor ‘verbinding’. Door mestvergisters van deelnemende boeren met elkaar te verbinden door een biogasleiding kan er op grote schaal biogas en groen gas worden geproduceerd. Tegen relatief lage kosten en hoog rendement. Zo voorzien de boeren tal van mensen straks niet alleen van voedsel, maar ook van warmte. Naast een nieuwe inkomstenbron, draagt deze duurzame energieproductie ook bij aan de reductie van Co2 uitstoot.

Klik voor meer info:
https://www.bio-line.nl/biogas/

Biogas project: Biogasleiding / BIOHub Oxe

Opdrachtgever: O.G.G. (Oxe Geeft Gas b.v.)
Plaats: Deventer

Werkzaamheden
Als hoofdaannemer samen met MST en CCS een bioHUB realiseren voor 5 boerenbedrijven in Oxe naar de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) en For Farmers in Deventer. De GD verwarmt haar kantoren en laboratorium met het biogas, For Farmers gebruikt het gas voor haar fabrieksprocessen. Een schoolvoorbeeld van kringlooplandbouw.