GF logo

GERRIT FLIERMAN B.V.

Van rioleringswerk tot ondergrondse containers in de regio Deventer

Gerrit Flierman B.V. uit Bathmen voert werkzaamheden uit voor bedrijven en overheden. Hieronder vindt u een aantal van onze diensten. De meeste projecten beslaan meerdere vakgebieden. Heeft u een project en wilt u een beroep doen op onze expertise? Vraag dan direct een offerte aan bij ons aannemersbedrijf. Wij zijn vooral actief in de regio Deventer en Apeldoorn. Bel 0570-54 20 86 of stuur een bericht.

Riolering

Aanleg, onderhoud en renovatie van rioleringen

Op het gebied van hemelwater- en droogweerafvoer bestaan onze werkzaamheden uit de aanleg van nieuwe rioleringen, maar ook uit renovatie van en onderhoud aan het bestaande riool. Gerrit Flierman heeft veel ervaring met het leggen en uitgraven van riolen. Zowel systemen uitgevoerd in beton, pvc, gres en PE als vrijverval- en drukriolering.

Innovatief omgaan met afvalwater

We houden de laatste ontwikkelingen op het gebied van hergebruik van afvalwater, afkoppeling en infiltratie scherp in de gaten. Moderne technieken, zoals het toepassen van geperforeerde materialen om 'schoon' afvalwater direct terug te kunnen laten vloeien in het milieu, passen we enthousiast toe.

Advies vanaf de ontwerpfase

Voor het dimensioneren van rioleringen beschikt Gerrit Flierman over betrouwbare berekeningsmethoden, die al in de ontwerpfase een accuraat advies opleveren voor opdrachtgevers.

Neem direct contact op

Rioleringsprojecten

Herinrichting Buiten Noorderberg Deventer 

Opdrachtgever: Gemeente Deventer
Plaats: Deventer
Werkzaamheden: opnemen bestaande verharding en riolering, aanbrengen nieuw betonnen riool, leveren en aanbrengen verhardingen (circa 21.000 m2)

Nieuwbouw scholencomplex 't Brewinc

Opdrachtgever: Schutte Bouw & Ontwikkeling
Plaats: Doetinchem
Werkzaamheden: grondwerk voor de bouwput, aanbrengen EPS-aanvulling tegen gebouw, leveren en aanbrengen riolering en pompputten, leveren en aanbrengen verharding, inclusief keerwanden en dergelijke, leveren en planten groenvoorziening.

Aanleg drukriolering buitengebied

Opdrachtgever: Gemeente Lochem 

Plaats: Lochem
Werkzaamheden: aanleg 32 km drukriolering en vrijvervalriolering, alle bijkomende werkzaamheden.

Bestrating

Gerrit Flierman brengt verharding en bestrating aan in alle soorten en maten. De juiste infrastructuur voor het juiste doel, zodat het rendement optimaal is.

Wij kunnen straten maken, schoolpleinen aanleggen of kademuren vernieuwen en zijn gespecialiseerd in openbare bestratingsprojecten. Om de productiecapaciteit te verhogen, gebruiken we mechanische hulpmiddelen, zoals bij het machinaal leggen van elementenverhardingen met behulp van vacuüm-units. Hierdoor weten we de kostbare bouwperiode vaak drastisch in te korten. Bestrating kunt u in Deventer aan ons toevertrouwen.

Bestratingsprojecten

Herinrichting Schuilingstraat Deventer

Opdrachtgever: Gemeente Deventer
Plaats: Deventer
Werkzaamheden: grondwerk, riolering en straatwerk.

Herinrichting schoolplein ‘Obs De Rythmeen’

Opdrachtgever: Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer
Plaats: Bathmen
Werkzaamheden: ontwerp schoolplein, grondwerk, straatwerk, beplanting en hekwerk.

Vervanging Pothoofdkade fase 2

Opdrachtgever: Gemeente Deventer
Plaats: Deventer
Werkzaamheden: straatwerk, grondwerk, aanleggen openbare verlichting, omleggen ondergrondse leidingen, aanleggen groenvoorziening en metselwerk (kademuren).

Herinrichting terrein Pallethandel Apeldoorn

Opdrachtgever: Goudkuil
Plaats: Apeldoorn

Milieuwerk

Ook sterk in milieuwerk in Apeldoorn, Deventer en omstreken

Gerrit Flierman bv voert alle milieuwerken voor u uit. We verzorgen het project van begin tot eind. Bijvoorbeeld het verwijderen van asbest en het saneren van de bodem of het grondwater. Maar ook sloopwerkzaamheden en het aanleggen en inrichten van een tankstation voeren wij graag voor u uit.

Veiligheid en milieu

Efficiënt recyclen

We gaan efficiënt te werk door vrijgekomen schoon puin ter plaatse te breken en te hergebruiken als fundering voor nieuw aan te leggen infrastructuur. Alle andere vrijgekomen materialen worden gesorteerd en afgevoerd naar gespecialiseerde verwerkingsbedrijven, zodat er weer nieuwe grondstoffen van kunnen worden gemaakt.

Milieuwerkprojecten

Nieuwbouw distributiecentrum Heineken
Opdrachtgever: Aan de Stegge Twello vof
Plaats: Oss
Werkzaamheden: leveren en verwerken van zand (circa 40.000 m3, leveren en verwerken menggranulaat (circa 18.000 ton), leveren en aanbrengen terreinriolering.

Nieuwbouw kantoor Le Maire

Opdrachtgever: Schutte bouw & ontwikkeling
Plaats: Arnhem
Werkzaamheden: ontgraven en zeven van circa 4500 m3 grond, leveren en aanbrengen riolering, leveren en aanbrengen straatwerk.

Renovatie Tankstation Dul

Opdrachtgever: Aleq, gemeente Wijhe

Plaats: Wijhe
Werkzaamheden: opnemen bestaande tanks, nieuwe tanks leggen, grondwerk voor leidingwerk en vloeistofdichte verharding, overige infrastructuur.

Ondergrondse containers

Gerrit Flierman B.V. heeft al ruim 15 jaar ervaring in het plaatsen van ondergrondse containers door heel Nederland voor diverse opdrachtgevers. Voordat wij een ondergrondse container plaatsen, voeren we met de opdrachtgever een vooronderzoek uit. Zo weten wij hoe de container het beste geplaatst kan worden.

Wat zijn uw wensen en omgevingseisen?

We bespreken details als hoogte en inworpzijde met u en leggen dit vast. Dat geldt ook voor het gebruik van bestratingsmateriaal en inrichting van de locatie. Naast de container plaatsen wij een geluidsarme pomp die de overlast in de omgeving tot een minimum beperkt.

Wij verzorgen de communicatie én de uitvoer

Afhankelijk van de gemaakte afspraken kan Gerrit Flierman de communicatie met omwonenden regelen. Dit betekent dat wij omwonenden informeren over het doel van het project en de daarmee samenhangende werkzaamheden en planning. Kort voor aanvang van werkzaamheden schrijven we direct omwonenden aan over het vrijhouden van de locatie en bijkomende factoren.

Neem direct contact op

Projecten met ondergrondse containers


Plaatsen 100 ondergrondse containers binnenstad Amersfoort

Opdrachtgever: V-Consyst
Plaats: Amersfoort

Plaatsen 160 ondergrondse containers

Opdrachtgever: Circulus
Plaats: Deventer

Plaatsen ondergrondse containers

Opdrachtgever: V.Consyst
Plaats: heel Nederland
Werkzaamheden: plaatsen van containers ten behoeve van ondergrondse afvalinzameling (restafval en glas).

Wilt u meer weten over onze projecten?

Wij geven u graag meer informatie over onze ervaring en projecten op het gebied van grondverzet, bestrating etc. Neem contact op via 0570-54 20 86 of stuur een bericht als u meer wilt weten of een offerte aan wilt vragen.

Neem vrijblijvend contact op